Hverdagsliv
Besøg befæstningen af København

Besøg befæstningen af København

Kultur

Et stykke ind i 1800-tallet var man klar over, at de gamle volde omkring København ikke ville kunne modstå angreb med mere langtrækkende skyts.

 

Chr. IV’s udbygning af fæstningsanlægget fra omkring 1620 var utilstrækkeligt.

 

Flådens betydning blev kraftigt formindsket efter 1807, hvor datidens fjende, englænderne, havde den frækhed at fjerne vores flåde.

Rigsdagen vil udbygge Københavns forsvar

I midten af 1800-tallet blev derfor efter en del forhandlinger i Rigsdagen bevilget penge til udbygning af kystforsvaret omkring København.

 

Militæret ønskede et forsvarsanlæg i en passende afstand fra byen. Voldene og byporte blev samtidig nedlagt.

 

Trekroner Fort og Middelgrundsfortet

De anlæg, der kendes af de fleste i dag, er nok Trekroner Fort ud for Langelinie og Middelgrundsfortet ud for Tuborg Havn.

 

Flere andre anlæg er den dag i dag stort set synlige og mulige at besøge. Flere anlæg, som Charlottenlund Fort, Kastrup Fort og Dragør Fort anvendes i dag til mere fredelige formål.

En bue rundt om København

Hele ”Landsbefæstningen” der blev etableret i en bue om København er bevaret. Mange anlæg er fint restaureret, som f.eks. Garderhjfortet i Gentofte.

Landsbefæstningen bestod af en sammenhængende ”Vestvold”, der i dag er et ca. 14 km langt sammenhængende rekreativt område.

På selve Nordfronten havde man i forbindelse med et større oversvømmelsesanlæg bygget seks store forter suppleret med bagved liggende kæde af batterier.

 

Langt de fleste anlæg er i dag tilgængelige og kun enkelte ligger på privat område. Så sent som i 2000 dukkede et næsten glemt batteri frem. Jeg kunne fortælle en måbende villaejer, at der lå et krudtmagasin under hans græsplæne. Det kunne han ikke forstå, fordi det stod der ikke noget om det i skødet eller de kommunale papirer!

 

Bøger om Københavns befæstning

I 1996 udkom bogen ”Guide til Københavns Befæstning”. Bogen, der beskrev Københavns Befæstning gennem 900 år.

I en nye bog, der netop er udkommet,  ”Københavns Befæstning – Til Fædrelandets forsvar” kan man læse om de tanker militærfolk og politikere gjorde sig omkring fæstningsanlæg.

 

Bogen henvender sig mest til læsere med interesse for militærhistorie, men andre med interesse for Københavns lokalhistorie kan også have glæde af bogen.

 

Bogen, der har seks forfattere,  indeholder flere fotos og kort, der ikke har været anvendt før. Et meget fint kortmateriale giver overblik over planlagte og udførte anlæg.

 

Københavns Befæstning – – Til Fædrelandets forsvar. 340 sider i halvbind. Gads Forlag. 349 kr.


30.september kan du komme rundt på anlæggene

Søndag den 30. september 2012 afholdes ”Københavns Befæstningsdag”, hvor der åbnes for besøg i mange af de tidligere militære anlæg, hvor der normalt ikke er adgang.

Forside
Website by Conceptware