Hverdagsliv
Tysk kommandobunker

Tysk kommandobunker

Kultur

Nyboder Skolen, der ligger på det gamle voldareal ved Østerport, havde fra 10. april 1940 og et år frem været besat af tyskerne. I 1942 forlangte Værnemagten igen skolen ryddet, da skolen nu skulle anvendes til ”Hovedkvarter”. I de tidligere klasselokaler blev der indrettet kontorer, telefon- og fjernskrivercentraler, vagtstuer m.v. Alt nyt indkøbt inventar, som tyskerne rekvirerede, blev Københavns Kommune tvunget til at betale.

 

Ved inspektørens villa blev der opstillet radioantenner og i pigernes gymnastiksal var selve radiostationen. På taget blev der opsat antiluftskyts. I skolegården blev der bygget en vagtbygning og på ”Kærlighedsstien”, på bagsiden af skolen ud mod banelinjen, blev der opført en kantinebygning. Stien blev brugt som keglebane.

 

 

Kommandobunker

Under boldpladsen opførte Christiani og Nielsen en 740 m2 bunker med tre nødudgange. Væg og loft var 2 m tykke og bunden af bunkeren lå 5 m nede. Kommandobunkeren var forbundet til skolen via tunnel til biograf og konferencesal (tidligere drengenes gymnastiksal).

 

Alle teleforbindelse kom til skolen via en anden mindre bunker under kantinebygningen. Derfra gik linjerne videre til skolen og ”Den store Bunker”. Hele skolen var afspærret med pigtråd og der var udlagt fodfolksminer på baneskråningen.

 

 

von Hanneken: “Befehlshaber der Deutschen Truppen in Dänemark”.

Som privatbolig overtog general von Hanneken tømmerhandler Harald Simonsens palæ “Lille Amalienborg” på Østerbro.

 

General der Infanterie Hermann von Hanneken havde dog kun glæde af bunkeren og palæet til november 1943, hvor han flyttede med staben til et stort nyetableret hovedkvarter i området på Silkeborg Bad. Her blev der opført 40 betonanlæg.

 

Silkeborg Bunker Museum fortæller om kommandokvarteret i Jylland og fremviser flere af de tidligere tyske bunkeranlæg.

 

http://www.nyboderskole.dk/

Forside
Website by Conceptware