Rundt om samfundet
Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej

Rundt om samfundet

I februar 1948 blev ægteparret Jacobsen myrdet på Frederiksberg i deres herskabslejlighed på Peter Bangs Vej. To måneder efter blev en skipper og en sortbørshandler myrdet i Køge Bugt.

 

Danmarks mest kendte dobbeltmord

Det første Dobbeltmord er blevet til Danmarks mest kendte kriminalsag, medens det andet dobbeltmord stort set er forblevet ukendt.

 

Politiet på Frederiksberg og i København ønskede ikke, at kæde de to begivenheder sammen, hverken i 1948 eller senere.

 

Ægteparret Jacobsen blev dræbt ved en fejltagelse. Et bestilt indbrud endte med, at fru Inger Jacobsen blev slået ned og efterladt bevidstløs i lejligheden. Efterfølgende skulle der dækkes over det tragiske uheld. Kontorchef Vilhelm Jacobsen blev dræbt, da han kom hjem og lejligheden måtte rengøres og falske spor afsættes. I alt havde 5-6 mand på skift været i aktivitet i lejligheden.

 

Dobbeltdrabet ved Køge bugt

Hvad har det så at gøre med Køge Bugt? Der var personsammenfald og operationen i Køge Bugt skulle sikre, at to mand, der havde talt over sig om Peter Bangs Vej, blev gjort tavse. Efter at de var smidt på bunden af Køge Bugt var andres lyst til at fortælle blevet stærkt minimeret.

 

Hvorfor skulle sagen fra Peter Bangs Vej så ikke opklares? Den primære gerningsmand fra Peter Bangs Vej blev idømt livsvarigt fængsel for dobbeltmordet i Køge Bugt. ”Alle var glade” og der var ingen grund til at grave dybere i, hvad kontorchef Jacobsen havde været involveret i af private lyssky investeringer og hvilke handler han havde hjulpet sit pæne herreekviperingsfirma med på Nørrevold.

 

Ny bog udkommer i dag

Journalisten Peer Kaae har tidligere skrevet om dobbeltmordet. I dag udkommer der en ny bog.

 

Med udgangspunkt primært i rapporter fra politiets afhøringer har han tidligere beskrevet sagen og mange af de teorier, der havde været fremsat om motiv og gerningsmænd gennem tiden.

 

Der er skrevet flere bøger om dobbeltmordet

Mange faktuelle oplysninger, fotos m.v. har tidligere været offentliggjort i bøger eller i foredrag. Blandt andre har Peer Kaas nu afdøde kollega Erik Haaest skrevet tre bøger om sagen med skiftende motiver og gerningsmænd.

 

I bogen fra 2010 slutter forfatteren af med at skrive om en ”direktør X”, der efter hans mening havde et motiv til et begå dobbeltmordet. Han forsøgte med forskellige ”beviser” at underbygge sin påstand. At det skulle være den direktør, der var den enkle løsning på den komplicerede sag, var noget overraskende, men det har bevirket flere henvendelser og nu mener forfatteren, at der er stof til endnu en bog om sagen.

 

Den bog, der udkommer i dag

I den nye bog beskriver Peer Kaae, hvordan en ”byttehandel” med klædestof og kødvarer udviklede sig og nu er den kødgrosserer, der medvirkede ved handlen, også ”mystisk”.

 

Direktøren og kødgrossererens familieforhold gennemgås og der beskrives flere mærkelige forhold omkring familierne.

 

Forfatteren har som med bog nr. 1 krydret bog nr. 2 med mange fotos og det er med til at gøre bogen spændende og opsigtvækkende.

 

En af de tidligere udpegede formodede gerningsmand fuldmægtig Erik Ramdahl er igen omtalt i den nye bog. Allerede i 1973 havde Se og Hør en lang artikel, hvor Ramdahl blev udnævnt til ”Dobbeltmorder”.

 

Forfatteren har fundet flere arkivalier, bl.a. fra det daværende Varedirektorat om den allerede kendte byttehandel.

 

At der også i efterkrigstiden blev lavet aftaler og handler, der var lige på kanten af det lovlige, er ikke overraskende. Skulle en handel være for grænseoverskridende fandt man nok ud af at lave handlen, så et fint firmanavn ikke blev involveret. Man skulle også sikre sig, at konkurrenter ikke hørte om smarte handler, fordi de sparsomme tildelinger af stof skulle fordeles efter aftale mellem de store firmaer.

 

Herreekviperingsfirmaet Carl Holten / English House, hvor den dræbte kontorchef Vilhelm Jacobsen var direktionens højre hånd, lavede meget fordækt også under besættelsen. Jacobsen sikrede bl.a. firmaet mod sabotage ved på passende vis, at lade firmaet betale sig fra ubehageligheder.

 

”Beviser”

Problemer med at skaffe klædevarer var et fortsat problem mange år efter krigen og kontorchef Jacobsen arbejdede ihærdigt på at skaffe klædestof. Samtidig var der en del korrespondance, der helst skulle forsvinde og det praktiske problem kunne kontorchefen også løse.

 

I sagen er der rapporter der beskriver begivenheder, der kan passe ind i teorien om motivet med ”byttehandlen”. Skulle det ikke passe kan man bortforklare udsagn eller direkte omskrive f.eks. hvor Peer Kaae fortsat kalder X’s bil for et dollargrin. Hr. X ejede i 1948 en kraftig renoveret 2-personers Ford V8 årgang 1937 med plads til 2 ekstra i den udvendige ”svigermorklap”. Men begrebet ”dollargrin” bruges stadig i den nye bog om Xs bil, da det jo gerne skulle passe med, at han var set på gerningsstedet!

 

Motivet?

At Vilhelm Jacobsen privat havde investeret i ulovlige tabsgivende projekter og motiv til mordet kunne skyldes opgør omkring afregningen, forbigår Peer Kaae.

 

I øvrigt dukker der endnu en spektakulær mand op. En tysk ingeniør, der allerede i slutningen af trediverne var meget opmærksom over for ægteparret, da de var på ferie i Østrig.

 

At stærke indflydelsesrige kræfter var med til at sikre, at sagen ikke blev opklaret, er jeg meget enig med forfatteren i. Men min opfattelse er, at man mente, at samvittigheden på det punkt med manglende opklaring var i orden, da en mand blev idømt livsvarigt fængsel for et andet Dobbeltmord.

 

Er det så forfatterens sidste bog?

Bogen er absolut værd at læse, hvis man følger med i sagen eller vil have et indtryk af, hvad der foregik under besættelsen og i efterkrigstiden.

 

Den nye bog er som nævnt gennemillustreret og forfatteren bringer mange fotos, han har skaffet på forskellig måde.

 

Forlaget skriver, at bogen ”er et punktum i historien om mordgåden, der ikke ville dø”. Det er dog nok ikke sidste gang, der skrives artikler og bøger om den sag!

 

Peter Bangs Vej 74, Frederiksberg. Alle journalister og forfattere gentager hinanden og skriver, at lejligheden havde 3 fag vinduer mod gaden. Lejligheden har 4 fag vinduer, i modsætning til lejlighederne nedenunder.

 

Peer Kaae gentager i bog nr. 2, at X er den formodede drabsmand, bl.a. bevist fordi et 5-personers ”dollargrin” er set på gerningsstedet. I virkeligheden havde X i 1948 denne 11 år gamle renoverede Ford med svigermorklap. (Privatarkiv).

 

Journalist Peer Kaaes bog nr. 2 om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej

TilbageForside
 
Website by Conceptware